Slajd 6
Kasztelan Niepasteryzowane
Redesign
Carlsberg Polska

Identyfikacja wizualna marki Kasztelan.
Projekt nowego logotypu, serii opakowań, materiałów promocyjnych opartych na nowej identyfikacji wizualnej.

Slajd 2
Slajd 3
Slajd 4
Slajd 5